Kaynak Değerleri:

Ilgaz Dağı Milli Park alanının tamamı 1997 yılında ilan edilen ‘Kastamonu-Çankırı Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi’ içerisinde kalmaktadır.

Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasındaki geçiş kuşağında yer alması, Ilgaz Dağlarının zengin bir tür ve habitat çeşitliliğine sahip olmasını sağlamıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda Mevcut Milli Park Alanı ve yakın çevresinde 617 takson belirlenmiştir.

Genel olarak “orman”, “çalı” ve “alpin bitkiler” olmak üzere üç grupta toplanan bitki formasyonları arasında en geniş yayılışa sahip olanı ormanlardır.

Kuzeye bakan yamaçların alçak kesimleri genel olarak nemcil meşe ve karaçam ormanlarıyla kaplıdır. 1.000-1.300 m yüksekliklerde gürgen ve kayın egemen duruma geçer. Bunlara diğer odunsu bitkiler ve yaprağını döken çalı toplulukları katılır.

Daha yukarıda (1.500 m ve üzeri), Uludağ göknarı ve sarıçam saf ya da karışık ormanlar kurar. Bu kesim, Türkiye’nin kuzeyine özgü nadir türler bakımından zengindir. 2.000-2.200 m’den sonra başlayan Alpin Kuşak, nadir ve endemik türler bakımından son derece zengindir. Bu kuşağın en yaygın bitki topluluklarını bodur çalılar oluşturur. Küçük Hacettepe (2.546 m) ve Büyük Hacettepe (2.587 m) zirvelerinin zengin alpin florasında pek çok nadir ve/veya endemik takson yer alır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Söğütözü Cad. No: 14/E Yenimahalle/ANKARA
Tel: (+90 312) 207 50 00