Kaynak Değerleri:

Büyük Menderes Deltasi, uluslararasi öneme sahip "A Sınıfı Sulak Alan" özelliği taşırken, Dilek Yarımadası, Akdeniz Flora Bölgesi elementleri ve Avrupa Sibirya Flora Bölgesi elementleri içermesi bakımından önemlidir. Bu benzersiz çeşitlilik nedeniyle Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli parkı Avrupa Konseyi tarafindan " Flora Biogenetik Rezerv Alanı " kabul edilmiştir.

Büyük Menderes Deltası, Bafa gölüyle entegre bir sulak alan parçasıdır. Bu entegre sistem içerdigi biyolojik çesitlilik, nesli tükenmek üzere olan canlılar ve endemik türlerden dolayi uluslararasi öneme sahiptir ve milletlerarasi Ramsar Sözleşmesi, Bern Sözleşmesi, Rio Sözleşmeleri ve Barselona Konvansiyonu kararı ile korunur.

Dilek Yarımadası sahilleri Türkiye’de en temiz ve doğal kıyılarındandır. Bu sahiller Avrupa’nın en nadir memeli türlerinden olan Akdeniz Fokları için de doğal bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Dünyada toplam 500 adet kalan, yaklaşık 100 tanesinin Anadolu kıyılarında olduğu belirlenmiştir. Dilek Yarımadasının güney kıyılarındaki mağaraların halen Akdeniz Fokları tarafından kullanıldığını araştırmacılar tarafından saptanmıştır.

Yarimada soyu tükendigi varsayilan Anadolu Parsı 'nın batida yasadığı son noktadır. Dünyanın en nadir deniz memelisinden biri olan Akdeniz foku yarımada kıyılarında yaşamaktadır.

Yaban domuzu, Karakulak, Vaşak , Çakal, Sırtlan, doğaya terkedilmiş yabani sığırlar ve atlar ile birçok hayvan türü yarımada faunasında bulunmaktadır. Deltada yaklasık 250 kuş türünün yaşadığı, bunlardan 70 tür kuşun ürediği belirlenmiştir (Sarigül, 1993). Bu özelliğiyle " Önemli Kuş Alanı " listesine giren delta, kuş araştırmaları gözlem programına alınmıştır.

Bafa Gölü ekolojik olarak deltanın bir parçası olarak kabul edilir ve Tabiat Parki olarak korunur.

Nesli tehdit altinda olan Cüce Karabatak deltada yaşamakta ve dünyada toplam sayıları 3000 çift olduğu tahmin edilen Tepeli Pelikan Karina lagününde ki adacıklarda üremekte, Küçük Akbalikçil, Küçük Kerkenez ve Akkuyruklu Kartal üreyen önemli türler arasında bulunmaktadır.

2003 yılı kuş sayımında deltada 100'e yakın Tepeli Pelikan ve 6000 Flamingo 'nun kışladığı belirlenmiştir. Kışlayan kuşlar, soğuk günlerde Bafa Gölü'nde dinlenirler.

Denizin temiz olduğunun bir göstergesi olan deniz çayırları da yarımada çevresinde bulunurlar. Bu ortam içinde türlü algler,ahtapot ailesinden kafadan bacaklılar, deniz kestaneleri ve deniz yıldızları,süngerler ve sarpa, ısparoz, papaz balığı, karagöz, mırmır, kefal, çipura gibi pek çok balık türü yaşar.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda 6'sı kurbağalara, 5'i kaplumbağalara, 15'i kertenkelelere ve 16'sı da yılanlara ait olmak üzere 2 klasise ait toplam 42 tür sürüngen yaşamaktadır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Söğütözü Cad. No: 14/E Yenimahalle/ANKARA
Tel: (+90 312) 207 50 00