Korunan Alan Tanımı: Ekosistem hizmetlerinin ve kültürel değerlerin, tabiatla birlikte uzun vadeli korunması ve devamlılığın sağlanması maksadıyla mevzuatla tanımlanan ve yönetilen coğrafi bir alandır.

Ülkemizde "Korunan Alan" adı altında statü kazandırılmış sahalar; 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ilan edilerek koruma altına alınmış sahalardır.


 


Genel Müdürlüğümüz sorumluğundaki korunan alanlar hakkında detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki listeden yararlanabilirsiniz;

1- MİLLİ PARKLAR (43)

2- TABİAT PARKLARI (229)
     - 1.Bölüm
(1-50 Tabiat Parkı)
     - 2.Bölüm
(51-100 Tabiat Parkı)
     - 3.Bölüm (101 - 150 Tabiat Parkı)
     - 4.Bölüm (151 ve üzeri Tabiat Parkı)

3- TABİAT ANITLARI
(111)

4-TABİATI KORUMA ALANLARI
(30)

5-YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI
(81)


İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres