kapak

YENİ NUH’UN GEMİSİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VERİ TABANI HALKA AÇILDI...

Ülkemizde biyolojik çeşitlilik envanter çalışmaları neticesinde damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, sürüngenler, çift yaşarlar ve iç su balıklarına ilişkin veriler, web tabanlı kamuoyuna açık bir veri tabanı olan Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı ile kayıt altına alınıyor ve izleniyor.


nuh 1


Veri tabanı ülkemiz biyolojik zenginliği hakkında sorgulama yapılabilmesine ve bu verilere erişebilmesine imkan tanıyor. İl bazında ülkemiz türlerinin, endemizm durumları, tehlike durumları, ekonomik değerleri ve kullanılan kısımları gibi birçok bilgiye ulaşılabilmektedir. Bu sorgulama istenirse tablo, grafik ya da harita bazında yapılabiliyor. Biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve sürdürülebilirliği adına meydana gelecek değişimler gözlenebileceği bu veri tabanı sayesinde halkımız, ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliği konusunda bilgi edinebiliyor; doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında aktif bir rol alabiliyor; türlerin, habitatların ve ekosistemlerin korunmasında ülkemize destek sağlayabiliyor.


İçeriği, tasarımı, sorgulama ve harita modülleri, veri kalitesi ve bilimselliğe uygunluğu günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak yapılan veri tabanında  veri sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bine ulaştı. Yapılacak biyolojik çeşitlilik çalışmaları ile bu sayı katlanarak artacaktır.
nuh 2


Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanına http://www.nuhungemisi.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Halkımıza açık veriler “İstatistikler” menüsü altında yer almaktadır.

5 Eylül 2019, Perşembe
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres