yesilirmak_liste_haberi_vitrin

YEŞİLIRMAK HAVZASI İLHAM VEREN PROJELER LİSTESİNDE

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü havza ölçeğinde ilk defa gerçekleştirilmiş olan Yeşilırmak Peyzaj Atlası Projesi ile bir başarıya daha imza attı.

Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası Projesi, merkezi Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından gerçekleştirilen Peyzaj Ödül Birliği 6. Dönem Uluslararası Jüri Toplantısı’nda yarışmaya katılarak “İlham Veren Projeler” listesine girdi.

yesilirmak_liste_haberi_1_05_07_19


Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlasının Hazırlanması Projesi, ülkemizin taraf olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında kendi peyzajlarımızı tanımlamak, izlemek strateji ve politikalar belirlemek, peyzajı şehir ve bölge planlama, tarımsal, kültürel, çevresel, sosyal ve ekonomik vb. politikalarla entegre etmek amacıyla hazırlandı.


Havza ölçeğinde ilk defa yapılan ve haritalama sistemiyle oluşturulan Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası Projesi ile havzanın peyzaj karakter tipleri ve peyzaj karakter alanları tanımlandı, 47 adet peyzaj analizi gerçekleştirildi ve havzanın peyzaj kalite hedefleri ortaya konuldu. Havzada koruma-kullanma dengesinin sağlanması ile sürdürülebilir planlama ve yönetim yapısının kurulabilmesi için atlasın diğer üst ölçek planlarla bütünleştirilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı. Peyzaj koruma ve onarım çalışmalarına yol gösterecek rehberler üretildi. Kentleşme, tarım, koruma ve ormancılık sektörleri arasındaki ilişkiler ve yaklaşımlar peyzaj rehberleri aracılığıyla tanımlandı.

5 Temmuz 2019, Cuma
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres