biyolojik_cesitlilik_koordinasyon_haber

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KOORDİNASYON KURULU KURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, küresel biyoçeşitlilik gündemindeki gelişmelerin takibi, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırılması, 2022-2024 dönem başkanlığının etkin olarak yürütülmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli başkanlığında kurulan "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu"na ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre, kurul; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak.

Yılda en az bir defa toplanacak olan kurulun, çalışma usul ve esasları belirlenecek. Kurulun sekretarya hizmetleri ve koordinasyon işleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı teknik bilgilerin alınması ve değerlendirilebilmesi amacıyla alt kurullar, teknik komiteler, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum temsilcileri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri kurul toplantılarına davet edilebilecek. Alt kurul, komite, danışma grupları ve çalışma gruplarında yer alabilecek.

Türkiye, 2022 yılının son çeyreğinde düzenlenecek Biyolojik Çeşitlilik Konferansına ev sahipliği yapacak ve sözleşmenin 2022-2024 yılları arasında dönem başkanlığı görevini yürütecek.

3 Ağustos 2019, Cumartesi
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres