546456retert463

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ KAYIT ALTINA ALIYORUZ…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin derlenmesi, kayıt altına alınarak korunması ve bu bilgilere erişimin düzenlenmesi maksadıyla geçtiğimiz yıl başlatılan Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Pilot Projesi”nde saha çalışmaları devam ediyor.Proje ile biyolojik çeşitliliğin ekonomiye kazandırılması ve genetik kaynaklarımıza dayalı sınai mülkiyet haklarından ülkemizin faydalanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

İlk etapta Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Hatay, Samsun, Erzurum, Çorumillerinde başlanan proje kapsamında bu illerdeki ön çalışmalar yapılarak saha çalışmasına başlandı. Belirlenen köylerde geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginlikler araştırılacak, yöredeki halkın kültürel kimliğinin bir parçası olarak nesiller boyunca aktardığı tabii flora ve faunadan sağlanan beslenme (baharat, içecek, maya, vb.), sağlık (halk ilacı veya şifa maksatlı geleneksel bilgi içeren uygulamalar), endüstriyel ürünler (boya, tekstil, yapı malzemesi, yakıt, el sanatları vb.) ile tarım-hayvancılık faaliyetlerine yönelik geleneksel ürünler derlenecek. Diğer taraftan belirlenen illerde geleneksel bilgiye sahip kişilerle görüşmeler yapılıyor ve derlenen bilgiler kayıt altına alınıyor.Proje kapsamında ülke genelinde Cumhuriyet döneminde biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgiler ile ilgili yapılmış bütün yayınların taranarak veri tablosuna işlenmesi için ayrıca bir çalışma başlatıldı. Çalışmanın 2018 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.


Proje çalışmalardan elde edilen çıktılar bir veri tabanında toplanarak yerli araştırmacılara ve uluslararası patent uzmanlarına açılacak. Böylece bütün bu kaynak ve bilgilerin kayıt altına alınmış olması bu kayıtların uzmanlar ve araştırmacıların Ar-Ge faaliyetlerine altlık oluşturması gibi etkin ve önemli bir fayda sağlanacak.Türkiye adına bu önemli projeden elde edilecek en mühim netice ise ülkeye ait genetik kaynaklarla bağlantılı geleneksel bilgiyi erişim izni olmaksızın kullanan yabancı kişi veya şirketlerin bu kaynaklar ve/veya bilgilere dayanarak patent almasının önlenmesi; genetik kaynaklarımız ve bağlantılı geleneksel bilgiler üzerindeki haklarımızın korunmasına katkı sağlanması olacak.

Çalışmaya projenin devam ettiği illerin yanı sıra 2018-2019 yılları için Bursa, Mersin, Kayseri, Gümüşhane ve Şanlıurfa illeri dâhil edilerek devam edilecek.

20 Şubat 2018, Salı
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@ormansu.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres