5tytgrgdfgr55

TÜR KORUMA EYLEM PLANLARI İLE GELECEĞİMİZ KORUMA ALTINA ALINIYOR…

Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Tür Koruma Eylem Planları hazırlayarak tür koruma çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirdi.

Tür Koruma Eylem Planları, nesli tehlike altında ya da nesilleri yok olmak üzere olan nadir türler için öncelikli olmak üzere yapılıyor ve korumaya çalışılan türün mevcut durumu ile gelecekte görmek istenilen yer arasındaki yolu tarif ederek yapılması gerekenleri açıklıyor.

1 (13)

Eylem planlarında bilim adamları tarafından çalışılan türlerin mevcut durumu, tehditler ve azalma sebepleri ortaya konuluyor. Bunlar belirlendikten sonra bütün ilgi gruplarının katılımı ile türün varlığını sürdürebilmesi için yapılması gerekenler belirlenerek 5 yıllık faaliyet planları oluşturuluyor. Bakanlığımızca bu faaliyet planları çerçevesinde eğitim, bilgilendirme, alan koruma gibi gerekli adımlar atılarak türün ve yaşama ortamlarının korunması sağlanıyor.  2018 yılı itibariyle tamamlanan 80 tür eylem planı ile korunmaya ve izlenmeye başlayan türlerin tabiatta azalmasının önüne geçildiği ve hatta bazı türlerin popülasyonunda ise artış olduğu gözlendi. Misal olarak tabiatta yok olmak üzere olan Beypazarı geveni türünün yapılan eylem planı neticesinde alınan tedbirlerle tabiattaki sayısı artış gösterdi. Yine Hatay’daki Dağ Ceylanları için yapılan plan neticesinde dağ ceylanı popülasyonu artıyor ve yeniden tabiatta var oluyor.

 1 (14) 

Tamamlanan tür koruma eylem planlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda tabiatta yok olma tehlikesi olan bitki türlerimizin üretilmesi ve tabiata kazandırılması için Bakanlığımızca ilk defa Elazığ Fırat Üniversitesi ile ortaklaşa Elazığ’da Doku Kültürü Laboratuvarı ve Sera kuruldu.

Yine tür koruma eylem planı gibi yapılan mücadele eylem planları ile de özellikle Doğu Karadeniz bölgesi için ekonomik önemi  olan çay ve fındık türleri için çok zararlı ve yaygın olan İtdolanbacı (Sicyos angulatus L.)   istilacı türünün yok edilmesi, zararının azaltılmasına yönelik uzun süreli eğitimler verilerek yöre halkının bu istilacı türle nasıl mücadele edileceği bilgisi verildi. Böylece yöresel ürünlerinin üretiminde kalite ve verim artışı sağlamasına katkı sağlandı.  

02

Bu yılın sonuna kadar 100 adet tür eylem planı hazırlanmasının hedeflendiği projede İzmir’de Akzambak, Şanlıurfa’da Çizgili Sırtlan, Afyonkarahisar’da Eber Sarısı, Kahramanmaraş’ta Sümbül, Trabzon’da Dağ Horozu, Elazığ’da Baskil Lalesi, Gaziantep’te Fırat Kaplumbağası, Samsun’da Samsun Madımağı, Artvin’de Hopa Engereği, Rize’de Sakallı Yarasa, Ulusal çapta ise Turna gibi pek çok tür için koruma eylem planı yapılırken Giresun’da da İtdolanbacı istilacı türü için mücadele  eylem planı yapıldı.

Tür koruma eylem planları ile elde edilen bilgiler, türlerin mevcut durumu ile gelecekte olması gereken yer arasındaki yolu tarif ederek yapılması gerekenleri açıklayan bir yol haritası çıkarılmasını sağlıyor. Tür korumaya yönelik olarak yapılan eylem planları biyolojik çeşitliliğimizi korumak ve türlerin geleceğe intikali sağlamak adına büyük bir önem taşıyor

15 Ocak 2019, Salı
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres