USAK_Vitrin_26_06_19

SULAK ALANLARIMIZI KORUYORUZ

Sulak alanların korunması ve akılcı kullanımını sağlamak maksadı ile iki akademisyen, iki sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmak üzere sulak alanlar konusunda görev yapan kurumların genel müdürlerinin katılımı ile oluşan Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun 2019 yılı I. Olağan Toplantısı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu’nun başkanlığında gerçekleşti.

USAK_Toplanti_Haberi_26_06_19 (1)


Komisyon üyelerinin eksiksiz katılımıyla yapılan toplantı gündeminde sulak alanlar için önemli kararlar alındı. Geçtiğimiz yıl hazırlık aşamaları tamamlanan 15 sulak alana ait yönetim planı ve 12 adet sulak alan koruma bölgeleri sınırları komisyon tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle uygulamada olan yönetim planı sayısı 62’ye koruma bölgesi sayısı da 73’e yükseldi.

USAK_Toplanti_Haberi_26_06_19 (3)


Komisyon’un gündeminde yer alan Metruk Tuzlası (Muğla), Tuzla Palas Gölü (Kayseri) ve Karamık Sazlıkları (Afyonkarahisar) sulak alanlarının “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescil edilmesi için komisyon tarafından uygun görüş verildi.

USAK_Toplanti_Haberi_26_06_19 (4)

26 Haziran 2019, Çarşamba
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres