657yrtryryr

NATURA 2000 GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ TOPLANTISI YAPILDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" Toplantısı 26 Temmuzda Ankara’da başladı. Toplantıya DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş, üniversitelerden akademisyenler, ilgi gruplarından oluşan STK üyeleri ve bakanlık çalışanları katıldı.

IMG_5002

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Genel Müdür Nurettin Taş, dünyadaki hızlı nüfus artışı, göçler, sanayileşme gibi gelişmelerin tabiatın bozulması, havanın kirlenmesi gibi neticeleri de beraberinde getirdiğini;  bunun ise  biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesi açısından önemli riskler oluşturduğunu ifade etti.

Küresel anlamda bu riskleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için uluslararası anlamda birçok adımlar atıldığını söyleyen Gene Müdür Taş; Biyolojik çeşitlilik, İklim değişikliği ve çölleşme ile mücadele sözleşmeleri gibi bizim de ülke olarak taraf olduğumuz birçok sözleşme ve protokoller vasıtasıyla tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için önemli çabalar sarf edildiğini vurguladı.

IMG_4980

Ülkemizde de dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip etme konusunda ciddi düzenlemeler yapıldığını söyleyen Taş; Avrupa Birliği Kuş ve Habitat Direktiflerinin ülkemizdeki mevzuat uyumu çalışmalarından ve uygulamalarından Bakanlığımızın mesul olduğunu; bu mesuliyetten doğan yükümlülükler için ise genel müdürlüğümüzce söz konusu mevzuat uyumu çalışmaları kapsamında birçok gelişmelerin sağlanarak  Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı hazırlandığını söyledi.

Bakanlığımızca biyolojik çeşitliliğin korunması noktasında hayata geçirilen “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” hakkında bilgi veren Genel Müdür Taş; ülkemizde Avrupa ülkelerindekine benzer ve uyumlu bir Natura 2000 Veri Tabanı olacağını ifade etti.


IMG_5026

Bakanlığımızda hâlihazırda kullanılmakta olan “Nuh’un Gemisi Veri Tabanı” ile uyumlu hale getirilmiş, aralarında iletişim kurabilen iki veri tabanı ağının hizmete açıldığının altını çizen Taş; bütün çalışmalar ve gelişmeler neticesinde Avrupa Birliği ile tabiatı koruma konusunda gerekli birlikteliğin sağlanmış ve Çevre faslının en önemli başlıklarından olan Tabiatı Koruma konusunda tam uyumun gerçekleştirilmiş olacağını sözlerine ekledi.

IMG_5045

Genel Müdür Nurettin Taş konuşmasının sonunda “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”nin en önemli faaliyetleri arasında, ülkemize özgü ve Avrupa Birliği Kuş ve Habitat Direktifleri ile uyumlu bir “Sistematik Koruma Planlaması Korunan Alan Seçim Metodolojisi” hazırlanması olduğunu söyledi.

Genel Müdür Nurettin Taş, toplantı sonrasında Natura 2000 alanlarının seçim metodolojisinin anlatıldığı alanda uzmanlardan bilgi aldı.

IMG_4970

26 Temmuz 2018, Perşembe
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres