rtggdfgr55t55fgtggt

NATURA 2000 GEREKLİLİKLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN ULUSAL DOĞA KORUMA SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ” KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ…

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği projeleri kapsamında IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 2011 Programına sunulan “Natura 2000’in Gerekliliklerinin Uygulanabilmesi İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapanış toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

9D0A4275

2012 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren ve Eylül 2015 tarihinde başlanan projenin 6 Eylül tarihinde düzenlenen kapanış toplantısına Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ile Proje Ekip Lideri  Begona Matilla’nın yanı sıra proje ekibinde yer alan uzmanlar, akademisyenler, STK temsilcileri, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanları katıldı.

9D0A4304

Avrupa Birliği Kuş ve Habitat Direktiflerinin ek listelerinde yer alan türlerin ve habitatların hangilerinin ülkemizde var olduğunun belirlenmesi ve listelerinin hazırlanması; Ülkemizde uygulanmakta olan Sistematik Koruma Planlaması (Potansiyel Korunan Alanların Belirlenmesi Metodu)  yaklaşımı ile Natura 2000 yaklaşımının uyumlaştırılarak yeni bir “Natura 2000 Alan Seçimi Metodolojisi” nin geliştirilmesi; bu metodoloji ışığında, projenin pilot bölgesi olarak seçilen İç Anadolu Ekolojik Bölgesindeki potansiyel Natura 2000 alanlarının belirlenmesi; Natura 2000 alanlarına yönelik olan ve AB ülkelerindeki diğer biyolojik çeşitlilik veri tabanları ile uyumlu yeni bir veri tabanı kurulması; Natura 2000 konusunda kurumsal kapasitenin arttırılması genel hedefleriyle başlanılan projenin sonucunda; Ülkemizde bulunan tür ve habitatların listesi oluşturulmuş, Natura 2000 alanlarının seçimine yönelik yeni “Sistematik Koruma Planlaması” methodolojisi geliştirilmiş, İç Anadolu Ekolojik Bölgesindeki belirlenen proje alanındaki potansiyel Natura 2000 alanları belirlenmiş, Avrupa Birliği ile uyumlu bir yeni Natura 2000 veri tabanı oluşturulmuştur. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, üniversite ve kurumlar için eğitim ve bilgilendirme çalıştayları düzenlenerek kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

9D0A4382

Projenin kapanış toplantısında bir konuşma yapan DKMP Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu; Ülkemizde korunan alan çalışmalarının çok eskilere dayandığını, sistemli bir şekilde koruma çalışmalarının ise ilk kez ilan edilen Yozgat Çamlığı Milli Parkı ile 1958 yılında başladığını ifade etti. Alan ve tür koruma için bir dizi mevzuat olduğunu ve genel müdürlüğümüzün de bu ulusal mevzuatların yanında taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre koruma çalışmalarını yaptığını ifade etti.

9D0A4408

Ülkemizin korunan alan potansiyelinden ve zengin biyolojik çeşitliliğinden de bahseden Kandazoğlu, NATURA 2000 Ağı’nın insan ve tabiatı bir bütün olarak birlikte korumak için oluşturulmuş olan bir korunan alan ağı olduğunu söyledi. Projenin hedefleri ve çıktıları hakkında da katılımcıları bilgilendiren Kandazoğlu projenin hayırlara vesile olması temennisiyle projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

 

Genel Müdür Yusuf Kandazoğlu, konuşmaların ardından Natura 2000 Proje verilerin sergilendiği alanda uzmanlardan bilgi aldı.

6 Eylül 2018, Perşembe
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres