uruyrtyrtyrt

KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİMİZ KALİTE BELGESİ ALDI…

Korunan alan istatistikleri kapsamında yapılan çalışmalarımız İstatistik Konseyi tarafından “Kalite Belgesi” ile onurlandırıldı. Korunan Alan İstatistikleri Kalite Belgesi Genel Müdürümüz Nurettin Taş’a  İstatistik Konseyinin 15. Toplantısı’nda   takdim edildi.


IMG_4877                                                                                                      

Korunan Alan İstatistikleri Bakanlığımız yetki ve sorumluluğunda olan korunan alanlar için DKMP Genel Müdürlüğü uhdesinde yer almaktadır. Bu sorumluluk kapsamında bugüne kadar Genel Müdürlüğümüzce;

-İstatistik birimini oluşturuldu,

-Korunan alana ilişkin idari kayıt envanteri hazırlandı,

-Korunan alan değişkenlerini belirlendi,

-Her yıl yeni değişkenler Resmi İstatistik Programına dahil edildi,

-IUCN sınıflandırmasına göre “Korunan Alan Sınıflaması”  oluşturuldu,

- Her bir korunan alan için “Korunan Alan Ulusal Kodlaması ” belirlendi,

- Korunan Alan İstatistiklerine ait verilerin yayım tarihi 12. aydan 6. aya çekildi,

-Korunan alan istatistikleri kitabı Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı ve basıldı.

Yapılan bütün bu çalışmalar da genel müdürlüğümüze Kalite Bölgesi ödülünü getirdi.

IMG_4894


Korunan Alan İstatistiklerine Erişmek İçin Tıklayınız…

IMG_4845

30 Mart 2018, Cuma
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres