y45t5t6345t34543

İstilacı Yabancı Türler GEF VI Projesi 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı…

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” nin 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 31 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da Bakanlığımız Söğütözü yerleşkesinde yapıldı.

434

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf KANDAZOĞLU’nun Başkanlığında yapılan toplantıya Yönlendirme Komitesi üyeleri olmak üzere DKMP Genel Müdürlüğü ve Proje Ekibinden Genel Müdür Yardımcısı Muhammed ÇOLAK, Daire Başkanı Dr. B. Teoman MERİÇ, Proje Koordinatörü Dr. İrfan UYSAL, Mehmet GÖLGE, Hatice ŞAHİN, UNDP Türkiye Temsilcilerinden İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri ÖZBAĞDATLI, Dr. Mahir KÜÇÜK, Mesut KAMİLOĞLU, Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan GÜNGÖREN, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden Çiğdem CEP AĞIR, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı- Denizler ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden Hamire TUĞUTLU TOYGARTEPE katılmışlardır.

355

Genel Müdür Yusuf KANDAZOĞLU açılış konuşmasında projenin ülkemiz biyolojik çeşitliliği ve denizleri açısından öneminden bahsetmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlara arasında işbirliğinin önemini vurgulamıştır. Sayın KANDAZOĞLU, projenin tüm paydaşların katılımı ile başarıya ulaşacağını belirterek, ilgili herkesin katkısını talep etmiştir.

Açılış konuşmasından sonra Proje Sunumu, Proje ve Yönetim Yapısı, Proje Amacın yer aldığı Projenin Tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca toplantıda, Proje Çıktıları ve Çalışma Programı, 2018 4.Çeyrek Dönem Gerçekleşmeleri ve 2019 Çalışma Programı ve Bütçesi görüşülmüş ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

564

Proje Yönlendirme Komitesi üyeleri, Projenin ülkemiz açısından önemli olduğunu, son yıllarda denizlerimizde ekosistemi, biyoçeşitliliği, insan sağlığını, ve ekonomiyi tehdit eden istilacı yabancı türlerle mücadele etmek açısından Projeye her türlü katkı ve desteklerini vereceklerini bildirmişlerdir.

Son olarak Projenin 2019 Çalışma Programı ve Bütçesi Yönlendirme Komitesi’nin onayına sunulmuştur.  Yönlendirme Komitesi üyelerince 2019 Çalışma Programı ve Bütçesi kabul edilerek projenin tüm paydaşlarla beraber yürütülmesi ve ülkemize hayırlı olması temenni dilekleriyle toplantı sona ermiştir.

31 Ocak 2019, Perşembe
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres