FAO_Toplanti_Haberi_Vitrin_04_07_19jpg

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZLE FAO ARASINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Şanlıurfa, Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ Bozkırlarında uygulanmakta olan “Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi” Projesi envanter çalışmalarının sonuçları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

FAO_Toplanti_Haberi_3_04_07_19jpg


Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel GUTU, Projenin Yöneticisi DKMP Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut, DKMP Genel Müdürlüğü ve FAO Proje ekibinin yer aldığı toplantıda, Ulusal Proje Koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa projenin envanter sonuçları hakkında bilgi verdi.

FAO_Toplanti_Haberi_2_04_07_19jpg

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında; “biyolojik çeşitlilik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerler, mevcut otlatma faaliyetleri ve hayvancılık durumu üzerine envanter çalışmaları ve değerlendirmeler” tamamlanmış olup elde edilen sonuçlar 14 Haziran 2019 tarihinde Şanlıurfa’da yapılan “Final Çalıştayı” ile ilgililerle paylaşılmıştı.

4 Temmuz 2019, Perşembe
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres