Av_Turizmi_calistayi_vitrin

GENEL MÜDÜRÜMÜZ “AV TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI”NA KATILDI...

Genel Müdürümüz İsmail Üzmez Kızılcahamam’da düzenlenen “Av Turizmi’nin Geliştirilmesi Çalıştayı”na katıldı.

Çalıştaya Genel Müdür Üzmez’in yanı sıra akademisyenler, av turizmi acentesi sahipleri, genel müdürlüğümüz merkez ve taşra birimleri çalışanları katıldı.

Av_Turizmi_calistayi (2)

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Üzmez, yapılan bu çalıştayın av turizmi ile ilgili çalışmalara altlık oluşturması bakımından önem taşıdığını söyledi. Ülkemizin av turizmi potansiyeli ile ilgili açıklamalar yapan Üzmez şöyle devam etti: “Ülkemiz; coğrafik yapısı, sahip olduğu bitki örtüsü, ekolojik özellikleri gibi sebeplerle çeşitli türlerde çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemiz gerek habitatların doğal olması ve gerekse trofe değeri yüksek hayvanları barındırmasından dolayı av turizmi yönünden önemli fırsatlara sahiptir.”

Av_Turizmi_calistayi (3)

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen av turizmi faaliyetleri hakkında da bilgi veren İsmail Üzmez; ülkemizde av turizmi uygulamalarının, envanter çalışmalarıyla yeterli popülasyona ulaşan av hayvanlarının yıllık artan miktarlarının belirli plan içerisinde hasat edilmesi, av ve yaban hayatı kaynaklarının popülasyon dengelerinin korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ilkesine dayandığını ifade etti.

Av_Turizmi_calistayi (1)

Av turizmi faaliyetlerinde paydaşlarla işbirliğinin son derece mühim olduğuna vurgu yapan İsmail Üzmez, yaban hayatı kaynaklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik yönetim, kullanım ve koruma stratejileri doğrultusunda hazırlanacak olan “Av Turizmi Eylem Planı”nın  yaban hayvanlarını yaşam ortamları ile birlikte koruyarak av kaynaklarımızın ülkemiz ekonomisine faydalı olacak şekilde değerlendirilmesine önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

6 Kasım 2019, Çarşamba
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres