istisareweb_foto

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KOORDİNASYON KURULU ÖN İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu Teşekkül ve Çalışma Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin ilk taslağının istişare edildiği toplantı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez, ülkemizin coğrafi ve jeolojik konumu sebebiyle biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunu ve bu durumun biyolojik çeşitliliğin korunması açısından bizlere uluslararası sorumluluklar yüklediğini söyledi.

1


Türkiye’nin, doğa korumanın dünyadaki en büyük şemsiye sözleşmesi olan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni, 1992 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Zirvesi’nde imzaya açılır açılmaz imzaladığını kaydeden Üzmez şöyle konuştu;

“Ülkemiz sözleşmeye taraf olma sürecini 1997 yılında resmen tamamlayarak sözleşmeden doğan haklara sahip olmuştur. Genel müdürlük olarak sözleşme amaçları ile vizyon ve misyonumuz doğrultusunda; biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerini korumak, insan refahı için sürdürülebilir kullanımlarını sağlamak, genetik kaynaklar ve ilgili geleneksel bilgilere erişimden doğan faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşımını sağlamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.” 

Ülkemizin sözleşmenin 16. Taraflar Konferansı ve ilgili toplantılarına 2022 yılının son çeyreğinde yaklaşık iki hafta süreyle ev sahipliği yapacağını belirten İsmail Üzmez, konferansa 196 ülkeden 7 bin ila 10 bin delegenin katılımının beklenmekte olduğunu ve sürecin Türk Hava Yollarına, otellere ve esnafa 27 ila 37 milyon dolar civarında bir kongre turizmi geliri kazandıracağı bilgisini verdi. 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu’nun Cumhurbaşkanımız tarafından bu önemli konferansın Türkiye’nin prestijine uygun olarak gerçekleştirilmesine yönelik olarak kurulduğunu söyleyen Üzmez,  2022-2024 yıllarında Türkiye’nin Sözleşme Dönem Başkanı olacağını böylece biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için küresel öncü olacağını söyledi.

2


“Konferans ve dönem başkanlığı için önümüzde çok yoğun ama ülkemizin prestiji için çok önemli bir gündem ve takvim var” diyen DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez konuşmasına şöyle devam etti;

“Yaban hayatı yönetimi, alan ve tür koruma, hayvan ve bitki sağlığının korunması, envanter ve izleme, araştırma ve biyoteknoloji, biyolojik çeşitliliğin ekonomik ve sosyal boyutları ile 2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesi gibi sözleşme konularında Genel Müdürlüğümüz dünya çapında çalışmalara imza atmaya devam edecektir. Genel Müdürlüğümüz; Mevcutta envanter çalışmaları her kurum tarafından kendi konuları kapsamında yapılmaktadır. Kurul bu konuya bir düzen getirecek ve Genel Müdürlüğümüzün tüm ülke çapında yaptığı ve 1 milyon 747 bin 574 veri içeren Envanter Projesi’nin sonuçlarını Nuh’un Gemisi Veritabanı’nda tüm kurumların hizmetine sunacaktır.”

Konferansın ülkemize sağlayacağı faydalardan bahseden Üzmez, söz konusu organizasyonun özellikle biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırılması, biyokimya ve biyoteknoloji sektöründe katma değerli olarak kullanımına teşvik edeceği bilgisini verdi.

İsmail Üzmez, konferansın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ihtiyaçlarını da göz önüne alarak biyolojik kaynaklara dayanan sürdürülebilir ihracat gelirleri ile ülkemize döviz girişini arttırmaya teşvik edeceği, ayrıca biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerine dayanan yerel ve kırsal kalkınma için sanayi stratejilerinin geliştirilmesine de vesile olacağını aktardı.

3


Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu Teşekkül ve Çalışma Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin taslağının ele alındığı toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarının yanı sıra Adalet, Milli Savunma, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere toplam 38 kuruluştan temsilciler katılım sağladı.

25 Ekim 2019, Cuma
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres