erwer44455rttr

“BÜYÜK MENDERES HAVZASI PEYZAJ ATLASI” PROJESİ UZMANLAR GRUBU ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi tarafından yürütülen “Büyük Menderes Havzası Peyzaj Atlası” Projesi kapsamında düzenlenen Uzmanlar Grubu Çalışma Toplantısı, Bakanlık Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonu üyeleri,  yüklenici firma proje grubu, farklı üniversitelerden davetli akademisyenlerin katılımı ile 4 nisanda Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda her bir meslek grubu, proje kapsamında bu zamana kadar yaptıkları çalışmaları anlatan sunumlar yaptı.

BOZL6965

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak “Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin odak noktası olan Genel Müdürlüğümüzce; daha önceki yıllarda yerel ölçekte ve il ölçeğinde yapılan projelerin 2012 yılında “Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası” Projesi ile havza ölçeğine taşınarak, ülkemizde ilk defa peyzaj atlası hazırlama çalışmaları başlatılmıştır” dedi.

Bu pilot projenin her bir coğrafi bölgeyi temsil eden diğer havzalarda da yaygınlaştırılması amacıyla, 2018 yılında başlatılan “Büyük Menderes Havzası Peyzaj Atlası” Projesinin 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Muhammed Çolak, bu projelerin “Ulusal Peyzaj Stratejisi ve Eylem Planları” ile “Peyzaj Veri Tabanı” nın hazırlanmasına altlık ve yol gösterici olacağını” ifade etti.

BOZL6961

Genel Müdür Yardımcısı Çolak, ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte oluşturulacak olan peyzaj envanter çalışmalarının hem mekânsal planlama çalışmalarında, hem de koruma ve kullanmaya yönelik alan kullanım kararlarının alınmasında, doğa koruma stratejilerinin belirlenmesinde yönlendirici olacağını vurguladı. Ayrıca peyzaj envanteri (peyzaj bilgi sistemi) kapsamında yer alan peyzajların izleme ve değerlendirmesinin yapılabileceğine, yerel ve bölgesel peyzaj politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayacağına da değinen Çolak; proje kapsamında düzenlenen bu çalışma toplantısının herkes için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

10 Nisan 2019, Çarşamba
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres