Kuşlar

ÜLKEMİZDE GÖRÜLEN KUŞ TÜRÜ SAYISI 485 OLDU…

Uzak Doğu'da yaşayan “Gri Başlı Kız Kuşu (Vanellus cinereus) Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa Samsun'un Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinde DKMP Fotoğraf Ekibi Üyesi Mustafa AKÇA tarafından tespit edilerek fotoğraflandı. Yine aynı dönemde Küçük Tarla Kuşu (Alauda gulgula) TRAKUS üyesi Ali ATAHAN tarafından Hatay ilimizde gözlemlenerek kayıt altına alındı.

Gri Başlı Kız Kuşu

Ülkemiz, bünyesinde Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç Biyocoğrafik Bölgeyi kapsaması, sahip olduğu topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak çeşitlilikleri, deniz, göl ve akarsu gibi değişik sulak alan tiplerinin varlığından dolayı, bir kıtanın sahip olabileceği tüm ekosistem ve habitat özelliklerine ve önemli tür zenginliğine sahiptir.

Gri Başlı Kız Kuşu

Türkiye; İsrail, Mısır, Arabistan ve Palearktik’ te üreyen, Afrika’da kışlayan ve süzülerek göç eden birçok kuş türü için birincil derecede önemli göç rotası üzerinde yer almaktadır. İlkbaharda üremek için kuzeye, sonbaharda ise ülkemizin güneyindeki kışlama alanlarına ulaşmak amacıyla birçok kuş türü ülkemiz üzerinden göç etmektedir. Büyük kuşlar, genellikle süzülerek göç ederler ve gündüzleri karalarda ısınan havanın yükselmesi sonucu oluşan sıcak hava akımlarını yani “termalleri” yükselmek için kullanırlar. Bu termaller ile yükselen kuşlar, neredeyse hiç kanat çırpmadan bir sonraki termale ulaşarak bu şekilde göçünü devam ettirirler. Termallere bağımlı süzülen kuşlar, geniş su kitlelerini aşamadıklarından kıyı kenarını izleyerek gündüzleri uçarlar ve denizleri, karaların birbirlerine en çok yaklaştıkları bölgelerden – örneğin, İstanbul Boğazı, Cebelitarık Boğazı gibi – geçerler. Süzülerek göç eden kuşların ülkemizde yoğunlaştığı önemli dar boğazlar; Avrupa – Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı, Çoruh Vadisi – Borçka ve Hatay Belen geçididir. 1,5 milyondan fazla yırtıcı kuş, Kuzeydoğu Avrupa ve Batı Sibirya’dan yola çıkıp Karadeniz’in batısından (Trakya üzerinden) ve doğusundan (Doğu Karadeniz dağları üzerinden) Türkiye’ye girmektedir. Bu kuş türleri Hatay üzerinden güneye ilerleyerek Büyük Rift Vadisi’ni takip etmekte ve kışladıkları bölge olan Sahra altı Afrika’ya ulaşmaktadırlar. 

Küçük Tarla Kuşu

Coğrafi konumu ve yeryüzü şekillerinin çeşitliliği nedeniyle biyoçeşitlilik açısından zengin olan ülkemizde son olarak Samsun ilinde görülen Gri Başlı Kız Kuşu (Vanellus cinereus) ve Hatay İlinde görülen Küçük Tarla Kuşu (Alauda gulgula) ile kaydedilen kuş türü sayısı 485’e yükselmiştir. Bu türlerin 88’i ülkemizde nadir olarak kaydedilen türler olmakla birlikte diğerleri de yerli (Ülkemizde'de yuvalayan ve yaz kış aynı bölgede kalan türler) yaz göçmeni, kış göçmeni, ve geçit türleridir.

19 Mart 2018, Pazartesi
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres