2019-2020 AV DÖNEMİ BAŞLANGICI

07 Ağustos 2019

Bakanlığımız av ve yaban hayatı kaynaklarını, koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğini sağlamak, bu kaynakları gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını yurt genelinde sürdürmektedir. Sürdürülen bu çalışmaların başarıya ulaşması için başta avcı kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin desteği büyük önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere av sezonu 17 Ağustos 2019 tarihinde başlamış olup av yılına ilişkin Merkez Av Komisyon Kararı (MAK) 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Avcılarımızın 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile yasak edilen filleri ihlal etmeden, MAK kararında belirlenen usul ve esaslar ile Bakanlığımızca belirlenen kurallara ve avda güvenlik tedbirlerine uymaları gerekmektedir.

Bakanlık olarak geçmiş av dönemlerinde olduğu gibi bu av döneminde de av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen başta avcı kuruluşları olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle işbirliğine devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Kazasız bir av sezonu geçirilmesi dileğiyle…
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres