2019 Yılı CITES ve Uygunluk Belge Ücretleri

09 Ocak 2019
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 18, 19, 20. maddeleri ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesine istinaden hazırlanarak yürürlüğe giren, Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik’in 92. Maddesinde; CITES Ek Listelerinde yer alan türlerin canlı/ölü, parça veya türevleri için hazırlanan CITES Belgeleri ile CITES dışı türlerin canlı/ölü, parça veya türevleri için düzenlenen İthalata Uygunluk ve İhracata Uygunluk Belgeleri için alınan ücretler Bakanlık tarafından belirlenir hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda, resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyelere bağlı hayvanat bahçelerinin belge talep etmeleri halinde belge ücretinden muaf  tutulmaları ve 2019 yılı için belge ücretlerinin aşağıda yer alan tarife üzerinden uygulanması gerekmektedir.


Belgenin Adı

Açıklamalar

Belge Ücretleri

İhracat

İthalat

 

CITES Belgesi ile İthalat ve İhracata Uygunluk Belgesi (CITES Ek listelerinde yer almayan türler için)


1- Ücretler belge başına (TL) olarak alınır.

2- CITES kapsam dışı ithalatı yapılan deri ve türevlerinin, İhracata Uygunluk Belge ücretleri; ithalattaki fatura bedeli üzerinden, kullanılan miktara göre hesaplanır.
1-Kişisel nitelikli başvurular ve numune gönderilmesi için:

80

150

2-Hayvanat Bahçeleri:

750

1500

3-Gösteri amaçlı hayvan getirilmesi:

      750     1500

4-Bilimsel Materyaller için:

80

150

5-Av Trofeleri için:

1500

3000

6-Ticari Nitelikli Başvurularda fatura bedeli;20.000 ABD dolarına kadar olanlar için:

220

440

20.001-50.000 ABD doları arasında olanlar için:

590

1180

50.000 ABD dolarından fazla olanlar için:

1020

2040

Elektronik ticaret kapsamında satılan 3 adet eşya için:

80

1507- Tarihi eserler için :

750

1500
İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres