DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara

Sempozyum Hakkında;

22 MAYIS ULUSLARARASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GÜNÜ – 2015 BİYOÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU

22-23 Mayıs 2015, ŞANLIURFA


Taraf olduğumuz BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi metninin kabul edildiği "22 Mayıs" her yıl biyolojik çeşitlilik hakkında kamu bilincinin artırılması amacıyla BM “Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü” olarak kutlanmaktadır. 2015 Yılının BM Genel Kurulu tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoçeşitlilik Yılı” ilan edilmesini takiben, “Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü”nün 2015 yılı konusu “Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoçeşitlilik (Biodiversity for Sustainable Development) olarak belirlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü münasebetiyle 22-23 Mayıs 2015 tarihlerinde Şanlıurfa’da, Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoçeşitlilik konularına yönelik akademik çevreler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ve bu alanda işbirliğinin güçlendirilmesi maksadıyla “Sürdürülebilir Kalkınma için Biyoçeşitlilik” konulu "Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu" düzenlenecektir.

Sempozyuma bildirili katılımlar için son katılım tarihi 23 Mart 2015'dir.HEDEF:
KATILIMCILAR:


Bölge Müdürlükleri, Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri davetlidir.
DKMP - Biyolojik Çeşitlilik Dairesi Başkanlığı - Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, 2015