KORUNAN ALANLAR ÜCRET TARİFESİ

Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanları kapsamında yer alan;
2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa tabi olan alanlar ile sulak alanlar, yaban hayatı geliştirme ve koruma sahalarından oluşan korunan alanlar ile diğer alanlarda yürütülecek faaliyetlere yönelik uygulanacak ücret tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar her yıl Bakanlık Makam onayı ile belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.
2019 Yılı Korunan Alan Ücretleri için tıklayınız...İletişim Bilgileri


Telefon:(+90 312) 207 50 00

Email: dkmp@tarimorman.gov.tr

Website: www.milliparklar.gov.trAdres